Aplikasyon para sa Liham ng Paghirang sa Trabaho

Aplikasyon para sa Liham ng Paghirang sa Trabaho

 

[Pangalan]
Direktor
[Organisasyon]
[Address]

Paksa: Kahilingan para sa Liham ng Paghirang sa Trabaho

Kagalang-galang na ginoo/ginang,

Ako ay [Your Name] na nagtatrabaho para sa AH Foundation bilang isang marketing officer sa marketing division mula noong Oktubre. Ipinaalam sa akin noong ako ay natanggap na ang aking appointment letter ay ihahatid kasama ang aking suweldo sa katapusan ng buwan.

Nagsimula akong magtrabaho noong Oktubre 1, at tapos na ang buwan. Bilang resulta, hinihiling ko na bigyan mo ako ng appointment letter bilang isang marketing officer sa AH Foundation para sa aking personnel file.
Taos-puso sa Iyo,

[Pangalan ng Empleyado]
[Pagtatalaga]
[Organisasyon]