Halimbawa ng Liham Patawad para sa Mag-aaral

Halimbawa ng Liham Patawad para sa Mag-aaral

 

kay,
[Pangalan ng tumangap]
Punong-guro [Pangalan ng Paaralan]
Paksa: Excuse letter para sa mag-aaral

Mahal na ginoo,

Ikinalulungkot ko na hindi ako nagpapaalam sa sinuman sa paaralan bago ako lumiban sa klase. Ang dahilan kung bakit ako absent ay dahil sa (insert problem here). Naiintindihan ko kung may anumang kahihinatnan para sa aking mga aksyon, at tatanggapin ko ang mga ito. Muli, ako ay labis na nagsisisi.

Sa kasalukuyan, hinihiling ko na huwag pansinin ang parusa. Ipinapangako ko rin na sa hinaharap, mas magiging napapanahon ako. Sana makita mo ang hirap ko at bigyan mo ako ng pabor. Magpapasalamat ako sa iyo kung tatanggapin mo ang aking kahilingan.

Taos-puso sa Iyo,
Ang Iyong Pangalan at Klase