Halimbawang Liham ng Kahilingan para sa Promosyon

Halimbawang Liham ng Kahilingan para sa Promosyon

 

kay,
Ang manager,
[Pangalan ng Kumpanya],
[Address]
[Petsa]

Paksa:- Humiling sa isang promosyon.

Mahal na ginoo,

Ako ay nagtatrabaho sa kumpanyang ito walong taon na ang nakakaraan, at naniniwala ako na ang workload ay tumaas nang husto mula noon. Gayunpaman, hindi ako kailanman nakompromiso sa kalidad ng aking trabaho at palaging may kakayahang matugunan ang mga deadline. Kapansin-pansin din ang aking magandang relasyon sa ibang mga empleyado.

Sinusulat ko ang talang ito para lang ipaalam sa iyo na nanatili akong pinuno ng pangkat at hilingin na i-promote mo ako sa mas mataas na posisyon.

Palagi akong nakakakuha ng positibong feedback mula sa iyo, at umaasa ako na ganoon din ngayon. Inaasahan na makarinig ng magandang balita, at hinding-hindi kita pababayaan.

Taos-puso,
XYZ