Halimbawang Liham ng Kahilingan sa Pag-iwan

Request Letter for Certificate of Eligibility

 

[Pangalan ng contact]
[Pamagat]
[Petsa]

Paksa: Kinakailangan ang Casual Leave

Mahal na G./Mrs. [Pangalan ng taga-tanggap],

Sumulat ako upang ipaalam sa iyo na pupunta ako sa paaralan ng aking nakababatang anak na babae para sa kaganapan sa Taunang Araw sa Sabado. Dahil simula umaga hanggang gabi ang selebrasyon, hindi ako makakapasok sa opisina.

Tungkol sa mga detalye ng mga proyektong aking pinamamahalaan, itinagubilin ko kay [pangalan ng kasamahan]. Siya ay may kakayahang pangasiwaan ang mga ito kung kinakailangan. Bilang karagdagan, magiging available ako sa pamamagitan ng telepono at email para sa anumang kritikal o agarang alalahanin.

Mangyaring bigyan ako ng isang araw na pahinga.
Taos-puso,
[Ang pangalan mo]