Humiling ng Liham para sa Promosyon

Humiling ng Liham para sa Promosyon

 

kay,
Ang dekano,
[Pangalan ng Kolehiyo]

Mahal na ginoo,

Ako ay nagtatrabaho sa antas ng kolehiyo sa halos isang dekada at gusto kong lumipat mula sa aking kasalukuyang posisyon bilang isang assistant professor.

Sumulat ako upang humiling ng promosyon sa posisyon ng Associate Professor. Kung mayroon kang anumang mga pagdududa, mangyaring suriin ang aking mga form ng feedback ng mag-aaral at mga materyales sa pagtuturo mula sa huling sampung taon.

Umaasa ako para sa isang positibong tugon at ibigay mo ang aking kahilingan sa nararapat na pagsasaalang-alang.

Taos-puso,
[Ang pangalan mo]
[Address]
[Lungsod, Estado, Zip Code]
[Petsa]