Liham ng Kahilingan sa Panayam

Liham ng Kahilingan sa Panayam

 

kay,
[Mga Detalye ng Tatanggap]
[Pangalan ng Kumpanya],
[Address ng kumpanya]
[Petsa]

Minamahal na [Name of interviewer],

Bagama’t inaasahan ko ang pagkakataong pag-usapan ang tungkulin ng titulo ng trabaho sa iyo, [ipaliwanag ang dahilan]. Kung ito ay posible, maaari mo bang muling iiskedyul ang panayam? Ginawa kong magagamit ang aking sarili para sa [magbigay ng mga petsa at mga puwang ng oras sa susunod na buwan].

Humihingi ako ng paumanhin para sa abala at nangangako na isasaalang-alang ang iyong payo – ang posisyon ay talagang kaakit-akit sa akin.

Maraming salamat in advance sa iyong pasensya.

Pagbati,
[Ang pangalan mo]