Liham ng palusot Dahil sa Lagnat

Liham ng palusot Dahil sa Lagnat

 

kay,
Ang Principal,
[Pangalan ng paaralan],
[Address]
[Petsa]
Paksa: Excuse Letter sa Pag-absent dahil sa lagnat.

Mahal na mga Guro,

Ako si (pangalan), isang mag-aaral ng (klase) ng iyong kilalang paaralan.

Ikinalulungkot kong ipaalam sa iyo na hindi ako makakasali sa klase ngayon dahil sa lagnat. Gayunpaman, nangangako akong muling sasali sa klase sa lalong madaling panahon at babayaran din ang anumang hindi nasagot na mga takdang-aralin.

Umaasa ako na isaalang-alang mo ito bilang isang tunay na kahilingan.

Taos-puso,
Gng. [Pangalan]