Liham ng Palusot Pag wala Dahil sa Sakit ng Ngipin

Liham ng Palusot Pag wala Dahil sa Sakit ng Ngipin

 

kay,
Ang Principal,
[Pangalan ng paaralan],
[Address]
[Petsa]

Sub: Absent for Appointment with a Dentist

Mahal na ginang,

Sa kasamaang palad, hindi ako makakarating sa paaralan sa Lunes dahil sa matinding sakit ng ngipin na nagsimula noong katapusan ng linggo. Pagkatapos kumain ng matamis na pagkain sa birthday party ng isang kaibigan, tumaas nang husto ang sakit ko hanggang sa puntong hindi na ako makapag-concentrate sa anumang bagay.

Nailipat ng tatay ko ang appointment ko sa dentista hanggang pagkatapos ng oras ng pag-aaral, ngunit sa sobrang sakit, sa palagay ko ay hindi magiging posible para sa akin ang pagdalo sa klase.

Salamat sa pag-unawa.
Magiliw na pagbati,
Pangalan,
klase,
Lagda