Liham ng Palusot para sa Guro

Liham ng Palusot para sa Guro

 

kay,
Ang Principal,
[Pangalan ng Paaralan],
[Address ng Paaralan]
[Petsa]

Paksa: Kagalang-galang na ginoo/ginang,

Sumulat ako upang ipaalam sa iyo na ang aking pangalan ay [Pangalan] at nagtuturo ako ng [klase/asignatura] sa iyong iginagalang na paaralan sa loob ng [tagal].

Ang liham na ito ay naglalayong ihatid ang aking tunay na paghingi ng tawad sa aking nawawalang klase sa [petsa]. Nais kong humingi ng paumanhin para sa abalang dulot ng katotohanan na hindi ako nakadalo sa mga klase dahil sa kakulangan ng koneksyon sa internet.
Nang masunurin,

[Lagda],
[Pangalan],
[Numero ng empleyado]