Liham ng palusot para sa Pagiging Wala

Liham ng palusot para sa Pagiging Wala

 

kay,
Ang manager,
[Pangalan ng Kumpanya],
[Lugar]

Sub: Excuse letter para sa pagliban.

Mahal na ginoo/ginang,


Humihingi ako ng paumanhin sa aking pagliban noong [petsa], ngunit sa kasamaang palad, ang aking ama/ina ay isinugod sa ospital na may matinding pananakit ng dibdib. Sa kabutihang palad, ligtas na siya ngayon, ngunit sana ay maunawaan mo kung bakit hindi ako nakapasok sa trabaho noong araw na iyon.


Sumulat ako upang ipaalam sa iyo ang tungkol sa aking pagliban sa trabaho sa [petsa]. Ang aking ama/ina ay nagdusa ng matinding discomfort sa dibdib sa araw na iyon, at dinala namin siya kaagad sa ospital. Siya/siya ay nailigtas mula noon. Dahil sa biglaang emergency sa kalusugan ng tatay/ina ko, hindi ako nakadalo sa trabaho.
Sana ay tanggapin mo ang aking mga kalagayan at patawarin mo ako sa nawawalang trabaho.

Salamat sa iyo,
Taos-puso,
[Ang pangalan mo],
[Pagtatalaga],
[Kagawaran]