Liham ng Palusot para sa punong-guro

Liham ng Palusot para sa punong-guro

 

Mahal na mga Magulang,

Sumulat ako upang ipaalam sa iyo na hindi ako makakadalo sa paparating na kumperensya ng magulang at guro. Sa kasamaang palad, tinawag ako sa labas ng bayan para sa agarang negosyo at hindi na makakabalik sa oras para sa kumperensya. Humihingi ako ng paumanhin para sa anumang abala na maaaring idulot nito. Sana, pag-isipan mo ang sitwasyon ko.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan o alalahanin na gusto mong talakayin, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin sa 555-555-1234.

Salamat sa iyong pag-unawa.
Taos-puso,
principal ng anak mo