Liham ng Paumanhin sa Girlfriend

Liham ng Paumanhin sa Girlfriend

 

Mahal na kasintahan,

Sorry sa mga nagawa kong pananakit sayo. Alam kong hindi ako naging pinakamahusay na kasintahan kamakailan at gusto kong ayusin ang mga bagay. Ikinalulungkot ko ang lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo at ipinapangako kong gagawa ako ng mas mahusay sa hinaharap.

Mahal kita at gusto kitang makasama habang buhay. Kaya, patawarin mo ako at bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ipinapangako ko na babayaran kita.
pag-ibig,

Ang iyong kasintahan