Pormal na Liham ng Paghingi ng Tawad sa Guro

Pormal na Liham ng Paghingi ng Tawad sa Guro

 

Mahal na [Mr./Mrs./Miss. Huling pangalan],

Gusto kong humingi ng tawad sa aking inasal noong isang araw. Naiintindihan ko na ang aking pag-uugali ay hindi propesyonal, walang konsiderasyon sa iyo, at lumalabag sa mga regulasyon ng paaralan.

Pinahahalagahan ko ang iyong pangangalaga sa paghubog sa akin bilang isang responsableng miyembro ng lipunan habang tinutulungan din ako sa patuloy na pag-unlad sa akademya. Nagpapasalamat din ako sa iyo sa paggawa ng pag-aaral na tila simple sa pamamagitan ng paggawa ng aralin na kasiya-siya. Ang pag-uugaling ito ay nagdulot sa akin ng malaking pagsisisi, at tinitiyak ko sa iyo na hindi na ito mauulit.

Mangyaring tanggapin ang aking paghingi ng tawad.

Salamat
Taos-puso
[Pangalan ng estudyante]