Propesyonal na Liham ng Paghingi ng Tawad para sa Hindi Pagkakaunawaan

Propesyonal na Liham ng Paghingi ng Tawad para sa Hindi Pagkakaunawaan

 

mula kay:
[Pangalan ng Nagpadala]
[Numero ng telepono]
[E-mail]
[Petsa]
kay,
[Pangalan ng tumangap]
[Designation], [Pangalan ng Kumpanya]
[Address]

Paksa: Paghingi ng paumanhin sa Maling Pagkakaunawaan

Mahal na Ginoong [Receiver’s Name],

Gusto kong mag-alok ng paumanhin para sa halo-halong nangyari sa pulong kahapon. Alam kong labis kang nasugatan ng pangyayari kagabi, at ang aking mga aksyon ay nagdulot ng maraming maling akala sa pagitan natin. Gusto kong ipaalam sa iyo na hindi ko alam na miyembro ka ng marketing research team na nagsagawa ng pangunahing pag-aaral, kaya hindi ko isinama ang iyong pangalan sa aking presentasyon dahil hindi ako nagtatrabaho sa kumpanya noon. oras at hindi ko alam.

Humihingi ako ng paumanhin para sa aking pag-uugali dahil napabayaan kong makakuha ng buong kaalaman sa paksa. Upang mabayaran ang hindi pagkakaunawaan at kalituhan na nagresulta, nagpasya akong magbigay ng bago at pinahusay na presentasyon sa aming susunod na pagpupulong upang mabawi.

Nais kong ipaabot ang aking personal na paghingi ng paumanhin para sa hindi kasiya-siyang karanasan sa panahon ng ating komunikasyon. Kumpiyansa ako na tatanggapin mo ang aking paghingi ng tawad at na ang hindi pagkakaunawaan na ito ay hindi malalagay sa alanganin ang aming propesyonal na relasyon.
Taos-puso,

(Ang pangalan mo)