Liham ng Kahilingan para sa Bakasyon para sa Paglalakbay sa Ibang Bansa

Liham ng Kahilingan para sa Bakasyon para sa Paglalakbay sa Ibang Bansa

 

mula sa,
[Pangalan]
[Address]
[Petsa]
kay,

Ang Chief Executive Officer

[Pangalan ng kompanya]
[Address ng Kumpanya]
Paksa: Liham para sa Pagbabakasyon para sa Paglalakbay sa Ibang Bansa

Mahal na ginang,

Isinulat ko ang liham na ito upang ipaalam sa iyo na ako ay magbabakasyon mula sa [mga petsa]. I will be spend my time [explain how the vacation days will be spent in brief while stating the dates].

Inayos ko na ang [pangalan ng kapalit sa iyong workstation] upang sakupin para sa akin habang ako ay wala. Kung sakaling magkaroon ng anumang pagkaantala, makikipag-ugnayan ako sa kaukulang opisina.

Salamat sa iyong pag-unawa. Inaasahan kong makakuha ng positibong tugon mula sa iyo.

Iyong Tapat,
[Iyong Tanda]
[Ang pangalan mo]

Leave a Comment