Halimbawang Liham ng Kahilingan para sa Pagsingil

Halimbawang Liham ng Kahilingan para sa Pagsingil

 

[Ang pangalan mo]
[Ang iyong address]
[Iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan]
[Petsa]

Mahal na ginoo,

Sumulat ako upang ipaalam sa iyo na ang pagbabayad para sa [numero ng invoice] ay nagawa na. Nag-order ka ng [# ng mga artikulo], at ang mga kalakal ay naihatid sa iyong tahanan noong [petsa] na may [order ID #]. Ang paunang bayad na $[amount] ay ginawa mo noong [petsa]. Gaya ng naunang napagkasunduan, gagawin mo ang natitirang balanse sa pagbabayad sa [petsa], ngunit ang pagbabayad ng $[amount]] ay hindi pa nababayaran.

Sa pamamagitan ng liham na ito, inilakip ko ang mga bayarin at resibo para sa iyong sanggunian. Hinihiling ko na ilabas mo ang bayad sa [petsa]. Kung naiintindihan mo ang aming alalahanin at makikipagtulungan sa amin, ito ay pinahahalagahan. Salamat sa iyong oras sa pagbabasa ng mensaheng ito.

Salamat.
Pagbati,
[Ang pangalan mo]
[Pangalan ng Kumpanya]

Leave a Comment