Humiling ng Liham para sa Sertipiko ng Pagpapatala

Humiling ng Liham para sa Sertipiko ng Pagpapatala

 

kay,
[Mga Detalye ng Tatanggap],
[Address ng Tatanggap]
[Petsa]

Paksa: Kahilingan para sa sertipiko ng pagpapatala

Kagalang-galang Sir/Madam,

Ako si [Pangalan], at nais kong ipaalam sa iyo na ako ay nagpatala at aktibong lumahok sa [banggitin ang pangalan ng kaganapan/ okasyon] kung saan ako nagsusulat ng liham na ito, at na kailangan ko ng sertipiko ng pagpapatala. Ang dokumento ay kinakailangan para sa mga sumusunod na dahilan (o mga layunin).

Ang iyong tulong dito ay lubos na pinahahalagahan. Maaari mo akong tawagan sa [banggitin ang mga detalye ng contact] kung kailangan mong makipag-ugnayan.

nagpapasalamat sa iyo,
Pagbati,
[Lagda],
[Pangalan],
[Mga Detalye ng Pakikipag-ugnayan]

Leave a Comment