Liham ng Kahilingan para sa Clearance mula sa Nakaraang Employer

Liham ng Kahilingan para sa Clearance mula sa Nakaraang Employer

 

kay,
Ang HR Manager,
[Pangalan ng kompanya]
[Address ng Kumpanya]
[Petsa]
mula sa,
[Pangalan]
[Address]

Paksa: Kahilingan para sa sertipiko ng clearance

Kagalang-galang na ginoo/ginang,
Sa malaking paggalang, nais kong ipaalam sa iyo na ang aking pangalan ay [pangalan] at na ako ay nagtatrabaho sa [kagawaran] ng iyong iginagalang na kumpanya bilang [pagtatalaga] sa nakalipas na limang taon.

Ito ay para ipaalam sa iyo na ang liham na ito ay tungkol sa paghiling na mag-isyu ka ng clearance certificate sa ngalan ko. Sa buong paggalang, nagsumite ako ng aking pagbibitiw sa [mention date]. Higit pa rito, nabayaran ko na ang lahat ng aking mga obligasyon. Dahil dito, tama lang na hilingin ko na bigyan mo ng clearance certificate sa pangalan ko dahil makakatulong ito sa akin sa [mention reason – why do you want the clearance certificate].

Ako ay magpapasalamat sa iyong tulong. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa akin sa [contact number].

Ang sa iyo talaga,
[Lagda],
[Pangalan],
[Contact Number]

Leave a Comment