Liham ng Kahilingan para sa Pagtustos ng Materyal

Liham ng Kahilingan para sa Pagtustos ng Materyal

 

Petsa
[Construction Manager],
[Pangalan ng kumpanya ng Construction/Builders]
[Address]

Sub: Kahilingan para sa Construction Material Supply

Mahal na tagapamahala ng konstruksiyon,

Sumulat ako sa iyo dahil ang aking kumpanya ng konstruksiyon ay nagtatrabaho sa ilalim ng isang deadline, at kung patuloy tayong magpapatakbo habang ginagamit natin ngayon ang ating kasalukuyang mga materyales at makinarya, tayo ay patuloy na maaantala. [Magbigay ng paglalarawan ng sitwasyon sa iyong sariling mga salita]. Nais kong hilingin na bigyan mo kami ng mga tamang tool para matapos kami sa oras. Nangangailangan kami ng mga digger at tarmac roller [Uri ng instrumento o kagamitan].[Ipaliwanag ang aktwal na dahilan at sitwasyon].

Kailangan namin ng karagdagang fencing para ma-secure ang perimeter ng aming construction site. Malaki ang lugar, at sa kasalukuyan ay wala kaming sapat na mga materyales upang epektibong maiwasan ang publiko. [Ilarawan ang iyong mga kinakailangan]. Bilang karagdagan, maaari tayong gumamit ng mas maraming tarmac at kongkreto. Kung maibibigay mo sa amin ang mga supply na ito, ito ay lubos na pinahahalagahan.

Magiliw na pagbati,
[Ang pangalan mo]
[Pagtatalaga ng Trabaho]
[Pangalan ng proyekto]
[Impormasyon sa pakikipag-ugnayan]

Leave a Comment