Liham ng Kahilingan sa Pautang

Liham ng Kahilingan sa Pautang

 

mula sa,
[Ang pangalan mo]
[Address]
[Estado, Zip Code]
kay,
Ang Branch Manager,
[Bank Name],
[Address]

Petsa:- Petsa/Buwan/Taon

Paksa:- Liham para sa kahilingan ng pautang sa isang tagapamahala ng bangko.

Mahal na ginoo/ginang,

Ako ay isang empleyado ng gobyerno sa Department of Directorate of Information and Public Relations, Jaipur. May current account din ako sa branch mo. Kailangan kong mag-loan para sa halagang _____. Makikita mo mula sa kasaysayan ng aking account na nagpapanatili ako ng average na balanse na ______ at ang aking suweldo ay ______ . Ang aking account number ay [########].

Bilang resulta, hinihiling ko sa iyo na pakitingnan ang aking problema at subukang aprubahan ang aking kahilingan sa pautang sa lalong madaling panahon.

Salamat,
Iyong Tapat
Lagda
Contact No: