Liham ng Palusot para sa huli na pagsusumite

Liham ng Palusot para sa huli na pagsusumite

 

kay,
Ang guro ng klase,
[Pangalan ng Guro]
[Pangalan ng Paaralan],
[Address ng Paaralan]

[Petsa]

Paksa: Paghingi ng paumanhin para sa late na pagsusumite ng assignment para kay [Pangalan ng Mag-aaral]

Sir/Madam,

Sa paggalang, ako si [Pangalan], isang mag-aaral ng [Klase] na mayroong [Roll Number].

Humihingi ako ng paumanhin para sa abalang dulot ng aking pagkaantala sa pagsusumite ng [banggitin ang pangalan ng takdang-aralin] dahil sa [hindi maayos/sakit sa kalusugan/pag-alis/anumang dahilan]. Ipinapangako ko na ang nabanggit na gawain ay makukumpleto sa tinukoy na petsa, at wala nang mga karagdagang pagkaantala.

Mangyaring tanggapin ang aking taos-pusong paghingi ng tawad sa pagkaantala sa paghahatid nito.

Nagpapasalamat sa iyo
Taos-puso/Tapat,
[Pangalan],
[Lagda],
[Roll Number]