Liham ng Palusot sa Hindi Pagdalo sa isang Event

Liham ng Palusot sa Hindi Pagdalo sa isang Event

 

mula kay:
[Pangalan ng Nagpadala]
[Pangalan ng Kumpanya]
[Address]
[Petsa]

kay,

[Pangalan ng tumangap]
[Pangalan ng Kumpanya]
[Address]

Paksa: Paumanhin sa hindi pagdalo sa kaganapan.

Mahal na [Pangalan ng tatanggap]

Salamat sa pagsama sa akin sa [sabihin ang kaganapan]. Gusto ko sanang maging bahagi nito, ngunit dahil sa [ipaliwanag ang dahilan kung maaari], hindi ako makakadalo.

Ang aking pag-asa ay ang pag-andar ay magiging isang tagumpay. Mangyaring tanggapin ang aking paghingi ng tawad sa aking kawalan.

Taos-puso,
[Lagda] opsyonal
[Pangalan]
[Pagtatalaga] opsyonal
[Kumpanya] opsyonal