Sample na Liham ng Kahilingan para sa Mga Dokumento sa Paaralan

Sample na Liham ng Kahilingan para sa Mga Dokumento sa Paaralan

 

kay

RE: Kinokolekta ang aking orihinal na mga dokumento

Mahal na ginoo/ginang,

Ang pangalan ko ay [pangalan] at itinalaga sa akin ang admission number [number] sa departamento na aking pinili. Ako ay isang mag-aaral dito sa loob ng [mga taon] at kamakailan lamang ay natapos ko ang aking pag-aaral. Sa kasamaang palad, dahil sa ilang kadahilanan na hindi ko kontrolado, hindi ko nakolekta ang aking mga dokumento nang matapos ako.

Bilang resulta, gusto kong gumawa ng katamtamang kahilingan: mangyaring ibigay ang orihinal na mga kredensyal. Since my admission day, nasa institusyon na sila.

Mangyaring pangasiwaan ang isyung ito nang madalian.

Kung mas maaga kang tumugon, mas mabuti.
Taos-puso,
[Buong pangalan]
[Lagda]

Leave a Comment